Ładowanie...

Przemoc, nadużycia seksualne, gwałt

Pomoc dla ofiar przemocy i wykorzystania seksualnego.

Poniżej informacje ogólnopolskie. Inicjatywy lokalne znajdziesz na Mapie Wsparcia.

  • Centrum Ochrony Dziecka
Kraków, ul. Kopernika 26, tel.: 785 032 106, 12 399 96 67, 785 042 123, cod.ignatianum.edu.pl

Instytucja, którą pokieruje o. Adam Żak, Koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski, kształci kadry, opracowuje programy prewencji nadużyć seksualnych i wzory dobrych praktyk. Przygotowuje także pomoc specjalistyczną dla pokrzywdzonych. Dane kontaktowe lokalnych Delegatów ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

  • Ośrodki interwencji kryzysowej

Ośrodki działają na terenie całej Polski. Udzielają specjalistycznej pomocy psychologicznej dla osób i rodzin w sytuacji: kryzysu rodzinnego, kryzysu małżeńskiego, przemocy domowej, przemocy seksualnej, utraty, żałoby, zagrożenia samobójstwem, wypadków i katastrof, doświadczenia przestępstwa itp.
W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, możliwe jest tymczasowe schronienie w hostelach ośrodków.

  • Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  • Fundusz Sprawiedliwości

Portal Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości dla osób pokrzywdzonych oraz świadków przestępstw. Pomoc dla pokrzywdzonych. Mapa ośrodków pomagających pokrzywdzonym.


Możesz też spróbować:
porozmawiać z księdzemporozmawiać z psychologiem