Ładowanie...

Czym jest hospicjum perinatalne?

Hospicjum perinatalne – czyli okołociążowe – nie jest jakimś konkretnym miejscem, tylko sposobem myślenia, w którym uznajemy, że każda chwila ludzkiego życia jest bezcenna, a umieranie jest procesem naturalnym, którego nie należy ani skracać ani wydłużać. W sytuacji, kiedy nie jest możliwe wyleczenie, skupiamy się na zadbaniu o najlepszą jakość życia w oparciu o założenia medycyny paliatywnej.
Wokół tej myśli zebrani są specjaliści różnych dziedzin: lekarz, psycholog, położna, kapelan, którzy tworzą zespół przygotowany do towarzyszenia rodzicom nieuleczalnie chorego dziecka w łonie matki.

Jaki rodzaj wsparcia oferuje hospicjum?
  • możliwość przedyskutowania ze specjalistami sytuacji dziecka i dostępnych rozwiązań,
  • wsparcie w podejmowaniu decyzji w oparciu o świadome rozeznanie możliwych opcji, bez presji czasu i z zadbaniem o emocje,
  • opiekę zespołu hospicjum perinatalnego przez cały czas trwania ciąży i po porodzie, a także po śmierci dziecka,
  • konsultacje z lekarzem hospicjum perinatalnego,
  • wsparcie psychologiczne dla rodziców, rodzeństwa i bliskich,
  • pełne przygotowanie do porodu we współpracy z wybranym wspólnie z rodzicami oddziałem położniczym,
  • opracowanie planu porodu z uwzględnieniem sytuacji dziecka i preferencji rodziców,
  • możliwość przyjęcia dziecka do hospicjum domowego, jeśli po porodzie zostaje ono wypisane do domu,
  • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne po śmierci dziecka.

Adresy hospicjów perinatalnych w Polsce znajdziesz tu.

Treść przygotowana we współpracy z Krakowskim Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera