Ładowanie...

Kobieta w Kościele

Kobieta kananejska krzyczała za Jezusem.
To był krzyk rozpaczy i bezsilności, który gorszył nawet apostołów.
Odtrącona przez zdawałoby się najświętszych i najbliższych Boga, została sama ze swoim macierzyńskim dramatem.

Nie ustała jednak w prośbach, a jej determinacja sprawiła, że została wysłuchana. (sięgnij do źródła)

Kościół Katolicki jako instytucja, ale przede wszystkim jako wspólnota wiernych i miejsce spotkania z Bogiem może być istotnym i konkretnym wsparciem dla kobiety oraz jej rodziny. (więcej…)

Twoje bolesne doświadczenia drugiego człowieka, Boga, Kościoła są zaproszeniem …by pójść dalej.

Komentarz do fragmentu Ewangelii św Mateusza o kobiecie kananejskiej

„On nie odezwał się do niej ani słowem.” 

Jezus? Ten, co ma serce dobroci i miłości pełne? Ani słowem? To okrutne. Mógł coś, wyjaśnić, pocieszyć, dać nadzieję. A tu nic. Milczenie.

Ile osób, by się w tym momencie wycofało. Ile zmieniłoby ton. To Ty taki jesteś? Oszust nie prorok. Ilu ludzi zawiodło się na księżach, na Kościele. Przyszli o coś prosić, a nie dostali. Nawet z nimi nie porozmawiano, nie pozwolono wyjaśnić. Powiedzieli więc sobie: moja noga tam więcej nie postanie. (więcej…)

Mt 15, 21

Wiara kobiety kananejskiej

Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami!” Lecz On odpowiedział: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela” A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: „Panie, dopomóż mi!” On jednak odparł: „Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom”. A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów”. Wtedy Jezus jej odpowiedział: „O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!” Od tej chwili jej córka była zdrowa.

Ewangelia wg św. Mateusza 15, 21-28

Znaczenie

Kobieta kananejska dla Izraelitów była poganką, z którą nie powinno się nawet rozmawiać. Aby dotrzeć do Jezusa, musi ona pokonać społeczno-kulturową barierę separacji. Jest to dla niej próba charakteru, a może jeszcze bardziej próba ducha. (więcej…)