Ładowanie...

Czym jest hospicjum perinatalne?

Hospicjum perinatalne – czyli okołociążowe – nie jest jakimś konkretnym miejscem, tylko sposobem myślenia, w którym uznajemy, że każda chwila ludzkiego życia jest bezcenna, a umieranie jest procesem naturalnym, którego nie należy ani skracać ani wydłużać. W sytuacji, kiedy nie jest możliwe wyleczenie, skupiamy się na zadbaniu o najlepszą jakość życia w oparciu o założenia medycyny paliatywnej. (więcej…)

Kananejka a aborcja

Jesteśmy pro-life. Czyli za życiem. Troszczymy się o ochronę życia, również tego nienarodzonego.

Jednak naszym obszarem zainteresowań jest przede wszystkim życie kobiet i wsparcie ich w kryzysowych momentach życia. Ufamy bowiem, że otoczona opieką kobieta podejmuje decyzje najlepsze dla niej i jej dziecka. (więcej…)

Kobieta w Kościele

Kobieta kananejska krzyczała za Jezusem.
To był krzyk rozpaczy i bezsilności, który gorszył nawet apostołów.
Odtrącona przez zdawałoby się najświętszych i najbliższych Boga, została sama ze swoim macierzyńskim dramatem.

Nie ustała jednak w prośbach, a jej determinacja sprawiła, że została wysłuchana. (sięgnij do źródła)

Kościół Katolicki jako instytucja, ale przede wszystkim jako wspólnota wiernych i miejsce spotkania z Bogiem może być istotnym i konkretnym wsparciem dla kobiety oraz jej rodziny. (więcej…)